FATFREEZING

 

FATFREEZING

 

Vissa områden på kroppen där man får ansamlingar av fettdepåer är mycket svårt att påverka med kost och träning. Nu finns en icke kirurgisk metod som är effektiv.

Fatfreezing innebär att man genom kyla kan reducera underhudsfett permanent.

Man kan punktvis skulptera bort stor del av oönskade fettdepåer. Metoden är väl dokumenterad.

Medelkunden reducerar 20 % av sin lokala fettvävnad på en behandling.

Man ser resultat på ca 15 dagar men det tar upp till 60 dagar innan man når fullt resultat.

Efter 45 dagar kan man göra ytterligare behandling. Metoden är relativt smärtfri

och tar ca 1 tim per applikations område.

Man bör göra max 2 områden inom 45 dagar. Metoden att kyla fett

finns under några olika varumärken. Vi kallar det Fat freezing.

Läs vidare om metoden och hur den fungerar.

 

Fettreducering genom Cryolipolys

 

Fettreducering genom nedkylning kallas cryolipolys och bygger på teknik som innebär att man genom ett

munstycke suger in fettvävnaden. Huden kyls ned till ca 3 grader samt underhudsfettet till ca 6-7 grader

( finns variationer) i ca. 20-40 minuter/område. Huden tar inte skada av detta men fettcellerna som är känsligare

för nedkylning får en permanent skada och försätts i en så kallad apoptos vilket innebär en programmerad celldöd.

De skadade fettcellerna börjar brytas ned och transporteras till levern där de tas omhand och förbränns.

Fettmolekylerna transporteras alltså inte ut ur kroppen utan de bryts ned och förbränns d.v.s att de används som energi.

 

Resultatet är permanent

 

Detta är en revolutionerande teknik då det är mycket svårt att kunna ta bort fettceller permanent utan fettsugning.

Fettceller som är förstörda är permanent borttagna. Kroppen bildar inte nya fettceller.

De fettceller som finns kvar kan dock bli större men när det finns mindre antal fettceller i området är det svårare att få

tillbaka lika stora depåer där.Fettceller i området är det svårare att få tillbaka lika stora depåer där.

Metoden lämpar sig sig inte för viktnedgång utan ska ses som ett sätt att kunna påverka problemområde

som man har svårt att påverka med kost och träning.

 

Bevis för metodens effektivitet

 

Det finns vetenskapliga studier gjorda på metodens effektivitet. Här finns en länk till en medicinsk data bas som heter

Pub Med. Om man söker där på ordet Cryolipolys så kommer samtliga publiceringar och studier upp.

 

Skillnad i effektivitet mot andra metoder

 

Fettsugning är den mest absoluta metod att permanent reducera fettceller.

Detta görs idag ofta med hjälp av att smälta fett med en mycket stark laser eller radiofrekvens innan fettet

sugs ut och är då något skonsammare än traditionell fettsugning.

För den som inte vill göra något kirurgiskt ingrepp eller på områden som inte sig för fettsugning har det på senare

år kommit flera olika metoder som lovar att fettceller reduceras. Olika metoder har för och nackdelar.

 

Fokuserat Ultraljud som ska kunna (genom cavitering) vibrera cellmembranet så att fettcellen tömmer sig.

Detta ger inte samma typ av programmerad celldöd och innebär inte att fettcellen permanent försvinner.

De flesta maskiner som finns ger ca 20-30 Joule/cm2 i energi vilket vi bedömer är för lite energi för att

kunna få stor effekt. De krävs då många behandlingar för att kunna få effekt. Det finns en maskin på

marknaden som heter Liposonix vilket kan ge mer än 1000 Joule/cm2 som då blir mer effektiv.

Problemet då blir att det för så pass ont att det krävs smärtlindring för att kunna ge behandlingen.

Man måste också vara försiktig så att man inte kommer åt andra vävnader än fett som då kan skada.

 

Radiofrekvens och mikroström kan ge en viss påverkan på fettceller men även här finns ett förhållande för hur mycket

energi man kan ge utan för mycket smärta och hur många behandlingar som man måste ge för att få effekt.

 

Low level laser kan också påverka fettceller till ökad ämnesomsättning lokalt där fett bryts ner. Det skadar dock inte

fettcellen och det krävs ofta många behandlingar för att få resultatet.

 

Vi kan mäta resultatet med ultraljudsscanning

 

Vi kan med ultraljudsscanning på en monitor se och mäta fettlagrets tjocklek med millimeter precision.

Detta blir mycket mer exakt än att med måttband mäta omkretsen eller med kalliper mäta fettlagrets tjocklek.

Det är svårt att standardisera dessa metoder för bra jämförelse mellan gånger. Med ultraljud kan vi utvärdera

vad som är lämpliga områden samt mäta resultatet.

 

Hur går behandlingen till?

 

En skyddsduk placeras över området som ska behandlas. Munstycket placeras över området och vaccum

aktiveras som suger in fettet några centimeter i handtaget. Kylningen startar. En viss kylande effekt upplevs de första

minuterna som sedan försvinner.

Man sitter eller ligger beroende på vilket område som behandlas.

Det går bra att läsa eller lyssna på musik då det tar en till två timmar. Efter behandlingen

Kan man ges en lätt massage över området. Efter behandlingen kan man vara precis som vanligt.

Man får ingen så kallad social downtime. Man kan träna eller jobba utan problem samma dag.

 

Biverkningar och risker

 

Man kan få en ömhet och ett blåmärke i huden som sitter i ett antal dagar. Dessa försvinner alltid.

Man kan känna sig något svullen efter behandlingen i området någon vecka. Man kan få en minskad

eller något förändrad känsel i huden några veckor efter behandlingen.

Studier har inte kunnat visa några bestående skador på nerver eller hud.

Studier har inte visat att man får några förhöjda blodfetter eller levervärden. `

Kungsgatan 38-4, 411 19 Göteborg kontakt@cliniclaskin.se